Diễn viên Hàn sống sót sau vụ giẫm đạp ở Itaewon: “Tôi không thể cứu được người mà tôi muốn giúp”

Trong hơn 20 phút, tôi đã thực hiện hô hấp nhân tạo… Nhưng tôi không thể cứu được người mà tôi đã giúp’ – nam diRead More…